Tilbage til Forsiden.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Siden her er mest lavet lidt for sjov i forbindelse med min dreng havde et emne i skolen som handlede om kendte personer i Europa. Jeg satte mig derfor for at lave en samlet tidslinie over det franske styre. Tidslinien gav samtidig anledning til at indføje oplysninger om alle mulige andre ting og gav på mange måder et hurtigt overblik. Senere tilføjedes en dansk linie, en russisk linie og en amerikansk linie. De har sådan set ikke noget med hinanden at gøre, men sætter alligevel det enkelte lands historie i relief. Jeg har derfor valgt at sætte dem ind på siden her.

 

 

 

 

Materialet er naturligvis ikke færdig og vil formentlig aldrig blive det, men vil på mange områder forhåbentlig give et kortfattet overblik over de forskellige tidsepokers historiske milepæle. Jeg foregiver ikke at det på nogen måde er et historisk velfunderet materiale, men er alene udtryk for lidt leg med historiske personer, epoker og hændelser.

 

Danmark:

 

Frankrig:

 

USA:

 

 

Rusland:

 


Adam Oehlenschläger
Bertel Thorvaldsen

 

Hans Christian Ørsted
Nicolai Frederik Severin Grundtvig

 

 

 

 

 

Johanne Luise Heiberg
Bernhard Severin Ingemann
Søren Kierkegaard