Tilbage til Forsiden.
 
 
Jimmy Carter, Daniel Ortega, Fjodor Dostojewski, Friedrich Hegel, Juri Gagarin, Vladimir Iljitsj Uljanov, Julius Nyerere, Rosa Luxemburg, Friedrich Nietzsche, Billy Clinton, Alexander Dubcek, Fidel Castro, Karl Marx, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Vaclav Havel og Pablo Neruda
På siden her vil der tid efter anden indsættes tekstsider indeholdende emner som præger tiden og min egen interesse for emnet. Derfor kan indholdet fremstå meget forskelligt. Emnerne fremgår af listen i højre side.
Viggo Hørup

Folketinget har i dag den 10.juni 2007 vedtaget, at forhøje prins Joachims årpenge fra staten med 823.600 kr. Han får således fremover 2.878.000 kr. årligt, - mod tidligere 2.054.400 kr.

En stigning på ikke mindre end 40%.

Så er det da også urimeligt, at sygeplejerskerne og andre offentlige ansatte forlangte 15% mere i løn - alene for at arbejde.

et lille larmende apropos til overenskomstsituationen, - men også en skærende kontrast til ovenstående.

Husk Darfur
 
 

 

 

 

 

John Le Carré alias
David John Moore Cornwell

 

Da Bush havde den frækhed at sige, at invasionen i Georgien ikke var passende for det 21. århundrede, tænkte jeg, tøv lige en kende: Har du ikke lige invaderet Irak? Har du ikke lige godkendt tortur som et lovligt middel under afhøringer?

 

 

 

 

 

 

 

"Ja. jeg gik omkring og var ekstremt vred. jeg hadede Blair-regeringen. Tony Blair var den mest uvirkelige og mest usandfærdige premierminister, jeg har oplevet. Kærlighedsaffæren mellem Bush og Blair var den mest absurde form for politisk kabaret, man kan tænke sig. men det, der gjorde mig mest vred, var hans blinde accept af at udkæmpe den amerikanske krig, hvordan den end var moralsk funderet. Og efter det, i krigen mod terror, hans overfald på menneskerettighederne, som jeg synes er utilgiveligt ... En efter en er de love, der beskytter borgerne, kastet ud af vinduet. Det var efter min mening et forfærdeligt magtmisbrug. Det tænkte jeg meget på".

 

 

 

 

 

"Der var én , - der var to, - der var tre, - der var fire, - der var fem på ...."

 

"Tingelingelater -  to mandater -      tre kartofler og ...."